BİR NOKTAYI KÂİNAT YAPAN ALLAH

Yayınlama: 06.05.2024
Düzenleme: 01.05.2024 17:11
A+
A-

Bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce büyük patlama (Big Bang) gerçekleşti. Bu tek bir noktada gerçekleşen çok büyük bir infilaktı. Kâinatta ne varsa, işte bu patlamadan sonra yaratıldı. Zaman, mekân, madde, enerji, yıldızlar, galaksiler… Ne varsa…

Patlamanın ilk anlarında sıcaklık trilyonlarca derecedeydi.

Saniyeler geçtikçe sıcaklık azaldı.

Atomlar, elektronlar, protonlar, fotonlar, nötrinolar, Gama ışınlarından bir karışım vardı;  kozmik bir çorba dedikleri…

14 saniye sonra kâinatın bütün temel parçacıkları yaratılmıştı bile.

Sonra bu nokta büyütüldü, uzay,  zaman, da madde ve enerji yaratıldı…

Ve bir çorbadan yıldızlar, galaksiler var edildi…Gökler şenlendi.

Allah 250 milyar adet Galaxy ve her bir galaksinin içinde 200 milyar adet yıldız yaratmıştır. Hesaplayın hesaplayabilirseniz kaç yıldız ediyor. Hesap makinesi bile almıyor. Ve durmadan uzay genişliyor Allah’ın kudretine ve hikmetine bakar mısınız? İçinde bulunduğumuz Dünya, Güneş, Ay ve gezegenler Samanyolu adı verilen galaksinin içinde yer alıyor.

Güneş, Dünyamızdan bir milyon üçyüz bin kat daha büyüktür. Uzayda Güneşten milyonlarca kat daha büyük yıldızlar var.

Dünyamız, uzayda ancak bir nokta büyüklüğünde yer kaplamaktadır. Uzayın büyüklüğünü ve genişliğini tahayyül edebilir miyiz acaba?

Allah yaratandır, galiptir, kanunları koyandır ve idare edendir. Kâinatı da son derece hassas dengelerde kendini gösteren kanunlarıyla  çekip çeviriyor…

Her şey, atomundan galaksilere kadar Allah’ın kanunlarına itaat halinde hareket ediyor. Kanunsuz bir adım bile yok…

Hakkı duymak isteyen Bakara suresinin 117. ayetine kulak versin:

“O, gökleri ve yeri hiç yoktan ve benzersiz olarak yaratandır. Bir işi murat ettiğinde sadece “Kün” yani “Ol” der; o da oluverir. “Gökleri ve yeri Hak ile yaratan O’dur. O, “Ol” dediği gün her şey olur.” (En’am suresi, 73) Allah (CC) emreder; her şey itaat eder!

Allah, Yüce kelâmı Kur’an’da ne buyurduysa kâinatta da o görülür:

“Göğü elimizle Biz bina ettik ve Biz genişleticisiyiz.” (Zâriyat suresi,47)

Evet Allah’ın iki kitabı vardır:

Kur’an ve Kâinat. Kelâm sıfatıyla Kur’an’ı inzal etmiş, Kudret sıfatıyla da kâinatı yaratmıştır.

Öyle ise O’na (CC) yarattıkları adedince hamd ediyoruz.

KÂİNATIN HİKAYESİ

Patlama, düzensizliğin, dağılmanın bozulmanın başladığı nokta demektir. Fakat Allah (CC) dilerse, patlamadan ilmiyle nizam çıkarır. İradesiyle düzen çıkarır. Allah dilerse, patlamadan, sanatıyla nice güzellikler çıkarır. Tohumu patlatıp ağaç yapan, ona meyveler verdiren Allah, büyük patlamayla kâinat ağacını yaratır ve insan meyvesini vermesi için terbiye eder…

Büyük patlama ile yaratılmaya başlanan kâinat genişletiliyor.

BIG  BANG  (BÜYÜK PATLAMA)

13.7 milyar sene önce, son derece sıcak ve yoğun olan ilk halinde iken, kâinat şiddetle genişledi.

HIZLANAN  GENİŞLEME

5 MİLYAR SENE ÖNCE, YARATICI tarafından verilen emir, kâinatın artan bir hızla genişlemesini netice verdi.

ŞİŞME

Büyük patlama ile, saniyenin 10^30’undan daha az bir zaman sonra, ışık hızından daha hızlı genişleyerek ve bütün madde ve enerji uzayda bütün yönlere doğru saçılarak kâinat yaratıldı.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.