YEREL SİYASETİN NABZINI TUTUYORUZ: ABDULVAHAP AKBAŞ İLE RÖPORTAJ

Yayınlama: 11.02.2024
Düzenleme: 11.02.2024 10:47
A+
A-

Bu haftaki köşe yazımda, AK Parti Batman İl Genel Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş’ı konuk ediyorum. Akbaş il genel meclisin çalışmalarını ve Batman’ın geleceğine dair vizyonunu konuştuk.

Toprak: Sayın Akbaş, öncelikle bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Batman’ın kalkınması için İl Genel Meclisi’nin vizyonu nedir

Akbaş: Batman İl Özel İdaresi olarak, şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Vizyonumuz, Batman’ı ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmış, müreffeh ve yaşanabilir bir şehir haline getirmektir.

Bu vizyonu gerçekleştirmek için aşağıdaki temel prensiplere odaklanıyoruz:

Etkin ve Verimli Kullanım: Şehrimizin ekonomik ve insan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmaya, israfı önlemeye ve kaynaklarımızı kalkınma için en uygun şekilde değerlendirmeye önem veriyoruz.

Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla kamu hizmetlerini en yüksek kalitede sunmayı hedefliyoruz.Hizmetlerimizi sunarken insan odaklı bir yaklaşımı benimsiyor, insan haklarına saygı gösteriyor ve dezavantajlı grupların korunmasına özen gösteriyoruz.

Bir taraftan şehrimizin tüm sakinlerinin çağın gerektirdiği medeni yaşam standartlarına ulaşmasını sağlamak için gerekli altyapıyı ve hizmetleri sunmaya çalışırken diğer taraftan Batman’ın zengin kültürünü korumak ve geliştirmek, tarımsal üretimi artırmak, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, imar planlamasını etkin şekilde yapmak ve sosyal ekonomik kalkınmayı sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz.

Kırsalda yaşayan hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için gerekli yatırımları yapıyor ve hizmetleri sunuyoruz.

Batman İl Özel İdaresi olarak, bu vizyon ve prensipler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürerek Batman’ı daha kalkınmış, müreffeh ve yaşanabilir bir il haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Toprak: İl Genel Meclisi’nin 2024 yılı bütçesi ne kadar ve hangi kalemlere ayrılmıştır?

Akbaş: 600.000.000 TL olarak belirlenmiş olan 2024 yılı bütçemizinek gelirle birlikte tahmini olarak 1000.000.0000 TL’yi bulacağını tahmin ediyoruz. Bu bütçe, şehrimizin kurumlarına ve köylerimize refahı getirmek için önemli bir adımdır.

Toprak: İl Genel Meclisi’nin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyumu konusunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Akbaş: İl Genel Meclisi olarak, ilimiz genelinde hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve refah seviyelerini artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda, öncelikli hedeflerimizden biri de ulaşım altyapısını geliştirmek ve güvenli bir ulaşım ortamı sağlamaktır.

Bu amaçla, sürekli ulaşımın sağlanması için yol açma ve karla mücadele ekiplerimiz her zaman hazır halde tutulacaktır. Kış aylarında olası kar yağışına karşı tetikte olacak ekiplerimiz, yolların ulaşıma açık kalmasını sağlayarak hemşerilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçecektir.

Ayrıca, güvenli ulaşım için eksik kalan trafik işareti ve levhaların tamamlanması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Bu sayede, trafik kazalarının önlenmesi ve daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlanması hedeflenmektedir.

Kırsalda yaşayan hemşerilerimizin de yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, kırsal alandaki yerleşkelerin sağlıklı ve yeterli düzeyde içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır.

Köylerde ve köy okullarında kurulacak park ve oyun alanları ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde vakit geçirmeleri sağlanacaktır.

Çevreyi koruyan geri dönüşüm bilincini artıracak etkinlikte çöp konteyneri satın alınması ile hemşerilerimiz geri dönüşüme teşvik edilecek ve çevremizin korunmasına katkıda bulunulacaktır.

Kamuya ait taşınmazların haksız işgalinin önüne geçilmesi için gerekli yasal ve idari işlemler yapılmaktadır.

Köy sakinlerinin yeni yerleşke alanların karşılanması için imar alanı açılması ile köylerimizde daha modern ve yaşanabilir bir ortam oluşturulması için çalışmalar bitme aşamasına gelmiştir.

İl Genel Meclisi olarak, hemşerilerimizin yaşam kalitelerini yükseltmek için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken, hemşerilerimizden de destek ve katkı bekliyoruz.

Toprak: Batman’ın kırsal bölgelerinin kalkınması için İl Genel Meclisi tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Akbaş: Bildiğiniz gibi, arazi yangınları sadece doğal güzelliklerimize değil, aynı zamanda tarım arazilerimize de büyük zarar vermektedir. Hasat sonrası toprağın verimini düşüren bu yangınlarla mücadele için, önleyici projeleri desteklememiz ve çiftçilerimizi bilinçlendirmemiz son derece önemlidir.

Su, tarımsal üretimde en önemli kaynaklardan biridir. Kuraklığın ve su kıtlığının her geçen gün daha da arttığı bir dönemde, su kaynaklarımızı etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanmamız hayati önem taşımaktadır.

Hayvan hastalıkları ve bitki zararlıları, tarımsal üretime büyük zararlar vermektedir.

İlimizin tarımsal kalkınması için, arazi yangınlarını önleme, doğru su kullanımı ve modern tarım teknikleri, hayvan hastalıkları ve bitki mücadelesi gibi konularda acil adımlar atmamız gerekmektedir. Bu konuda, il genel meclisi olarak üzerimize düşen her türlü görevi yaptığımızı ifade etmek isterim.

Toprak: Kırsal bölgelerdeki yolların ve altyapının iyileştirilmesi için İl Genel Meclisi tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Akbaş:İlimiz genelinde yapılması planlanan bazı önemli yatırımlar hakkında sizleri bilgilendirmekten memnuniyet duyarım.

 1. Bitümlü Sıcak Kaplama, Stabilize Kaplama, Bakım ve Onarım Çalışmaları:
 • İlimiz genelindeki 291 köy ve 276 mezranın toplam yol ağı 3381 km’dir. Bu ağın 1440 km bitümlü sıcak asfalt kaplama ile yapılmış olup, 800 km beton asfalt, 300 km parke taşı ve geri kalan kısım ise stabilize yapılmıştır.
 • Bu sayede, yollarımız daha güvenli ve konforlu hale gelmiştir.
 1. Yol Güzergâhında Trafik İşaret ve Levhaları Çalışmaları:
 • Yol güzergâhlarında trafik işaret ve levhaları yenilenecek ve eksiklikler tamamlanacaktır.
 • Bu sayede, trafik güvenliği artacak ve kazaların önüne geçilmesine katkı sağlanacaktır.
 1. İçme Suyu Sondaj Kuyusu ve Şebekesi:
 • İlimiz genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere yeni içme suyu sondaj kuyuları açılacaktır.
 • İçme suyu şebekelerinin bir kısmı iyileştirilmiş olup kalan şebekeler ise bakımdan geçirilerek iyileştirilecektir.
 • Bu sayede, tüm hemşerilerimiz temiz ve sağlıklı içme suyuna erişebilecektir.
 1. Kanalizasyon Şebekesi:
 • İhtiyaç duyulan bölgelere yeni kanalizasyon şebekesi yapılacaktır.
 • Mevcut kanalizasyon şebekeleri de bakım ve onarımdan geçirilecektir.
 • Bu sayede, çevre kirliliği önlenecek ve halk sağlığı korunacaktır.
 1. İçme Suyu Depolarının Klorlanması:
 • İçme suyu depolarının düzenli olarak temizliği ve klorlanması yapılmaktadır.
 • Bu sayede, içme suyunun kalitesi korunarak, halk sağlığının riski azaltılmaktadır.

Sonuç olarak:

Bu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte ilimizin altyapısı önemli ölçüde iyileşecek ve hemşerilerimizin yaşam kalitesi artacaktır.

Toprak: Batman’daki eğitim altyapısını iyileştirmek için İl Genel Meclisi tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Akbaş:Batman’ımızda eğitim, her zaman öncelikli alanlarımızdan biri olmuştur.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde eğitim almaları için gereken her türlü desteği vermeye kararlıyız.

Bu çerçevede, yeni projelerle çağına uygun modern bir eğitim sistemi oluşturmak için çalışıyoruz. Eğitim binalarımızın bakım ve onarımlarını yaparak, öğrencilerimiz için sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı sağlıyoruz.

Ayrıca, öğrenci başarısını artıracak yardımcı materyalleri temin ederek öğrencilerimizin öğrenme imkânlarını genişletiyoruz.

Hedefimiz,Batman’ı eğitimde Türkiye’nin öncü illerinden biri haline getirmektir. Bu hedefe ulaşmak için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.

İl Genel Meclisi Başkanı olarak, eğitim camiamıza ve tüm Batmanlılara bu konudaki desteğinden dolayı teşekkür ediyorum.

Toprak: Batman’daki sağlık altyapısını iyileştirmek için İl Genel Meclisi tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Akbaş:Bilindiği üzere, sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde sunulması, hemşerilerimizin en temel haklarından biridir. Bu bilinçle, İl Genel Meclisi olarak, sağlık birimlerimizin faaliyetlerini ve altyapısını iyileştirmek için önemli adımlar atıyoruz.

Bu kapsamda;

 • Sağlık birimlerimizin ihtiyaç duyduğu tıbbi cihazların, sarf malzemelerin, araç ve gereçlerinteminini bütçeden karşılayarak, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlıyoruz.
 • Sağlık tesislerimizde ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmaları için gerekli ödenekleri sağlayarak, binalarımızın ve altyapımızın modern ve işlevsel bir şekilde korunmasını sağlıyoruz.

Hedefimiz, Batman’da sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde sunulması ve tüm hemşerilerimizin kaliteli sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasıdır.

Bu vesileyle, sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, Batmanlılara sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum.

Toprak: Batman’ın doğal güzelliklerini korumak ve çevreyi kirlilikten arındırmak için İl Genel Meclisi tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Akbaş:Batman Merkez’de ilçelerimizde ve köylerimizde çevreyi korumak ve geri dönüşüm bilincini artırmak için önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bildiğiniz gibi, çevremiz birçok tehditle karşı karşıyadır. Bu tehditlerin en önemlilerinden biri de atık kirliliğidir. Her gün tonlarca çöp üretiyoruz ve bu çöplerin büyük bir kısmı geri dönüştürülebilecek malzemelerden oluşuyor.

Geri dönüşüm, atık kirliliğini azaltmak ve doğal kaynaklarımızı korumak için en önemli çözümlerden biridir. Bu nedenle, Batman Merkez’de ilçelerimizde ve köylerimizde geri dönüşüm bilincini artırmak için “Çöp Konteyneri Yerleştirme ve Çöplerin Kapatılması” projesini başlattık.

Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bu projeyle birlikte Batman Merkez’de, ilçelerinde ve köylerinde geri dönüşüm bilincini önemli ölçüde artıracak ve çevremizi daha temiz bir geleceğe kavuşturacağız.

Toprak: Batman’daki ulaşım altyapısını iyileştirmek için İl Genel Meclisi tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Akbaş:Bildiğiniz gibi, Batman’ın kalkınması için öncelikle ulaşım altyapısının sağlam olması gerekiyor. Bu nedenle, Batman’ın tüm ilçelerini, köylerini ve hatta mezralarını birbirine bağlayan eksiksiz ve yüksek kaliteli bir yol ulaşım ağı oluşturmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz.

Bu hedefe ulaşmak için, yol ağının gelişmesini destekleyen çevreci çalışmalar yapıyoruz. Ulaşım ihtiyacını maksimum düzeyde karşılamak için de ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz.

Son yıllarda, Batman’da yol ulaşım ağında önemli gelişmeler kaydettik. Birçok yeni yol yapıldı, mevcut yollar ise genişletilerek ve iyileştirilerek daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Ancak, yapmamız gereken daha çok şey var. Hedefimiz, Batman’ın her köşesine, her mevsimde rahatlıkla ulaşım imkânı sağlamak.

Bu hedefe ulaşmak için, çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Devletimizin desteğiyle, Batman’ı hak ettiği modern ve gelişmiş bir ulaşım ağına kavuşturacağımıza inanıyorum.

Toprak: Batman’ın turizm potansiyelini geliştirmek için İl Genel Meclisi tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Akbaş:Bildiğiniz üzere, ilimiz tarihi, kültürel ve doğal zenginlikler bakımından oldukça zengin bir mirasa sahiptir. Bu zenginlikleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.

İl Genel Meclisi olarak bizler, bu bilinçle hareket ederek Batman’daki tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri korumak için önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda:

 • Farkındalık artırmak ve ilimizin tanıtımı için gerekli çalışmaları yapıyoruz.
 • Doğal zenginliklerini turizme kazandırmak üzere çalışmalar yürütüyoruz.
 • Kültürel ve sanatsal faaliyetleri destekleyerek ilimizin kültürel hayatına katkıda bulunuyoruz.

Batman’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Toprak: Batman’daki gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmek için İl Genel Meclisi tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Akbaş:Batman İl Genel Meclisi olarak, Batman’ın her köşesindeki gencimizin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak için önemli bir adım atıyoruz. Bu adımla, Batman’ın tüm ilçelerinde ve hatta köylerinde gençlerimize spor yapmaları için gerekli malzemeleri temin etmeyi hedefliyoruz.

Spor, gençlerimizin hem bedensel hem de ruhsal gelişimleri için oldukça önemlidir. Spor yapmak, gençlerimizin sağlıklı ve zinde kalmalarına, stres atmalarına ve özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, spor aracılığıyla gençlerimiz sosyalleşir, yeni arkadaşlıklar kurar ve takım çalışmasını öğrenirler.

Batman’ın her köşesindeki gencimizin bu imkânlara eşit şekilde erişebilmesi için, ilçelerimize ve köylerimize spor malzemeleri dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu sayede, Batman’ın her yerinde gençlerimiz futboldan basketbola, voleyboldan tenise kadar birçok farklı spor dalında yeteneklerini geliştirme imkânı bulacaklar.

Batman İl Genel Meclisi olarak, gençlerimizin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak için her türlü desteği vermeye hazırız. Bu hedefe ulaşmak için tüm Batmanlıları da bu projeye destek olmaya çağırıyorum.

Batman’ın gençleri, Batman’ın geleceğidir. Onların sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Toprak: Batman’ın kültürel değerlerini korumak ve yaşatmak için İl Genel Meclisi tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Akbaş:Batman’ın kültürel değerlerini korumak ve yaşatmak, hepimiz için önemli bir görevdir. Bu kapsamda, İl Genel Meclisi olarak, Batman’ın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olan sit alanlarının korunması için çalışmalar yürütmekteyiz.

Sit alanları, geçmişten günümüze uzanan ve şehrimizin kimliğini oluşturan değerli varlıklarımızdır. Bu alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması, hepimizin sorumluluğudur.

Bu amaçla, İl Genel Meclisi olarak, sit alanlarının dönüştürülmesine ilişkin çalışmalara büyük önem vermekteyiz. Bu çalışmalarda, sit alanlarının özgün karakterinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması temel hedefimizdir.

Bu vesileyle, Batman’ın kültürel değerlerine sahip çıkmak ve korumak için tüm hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz.

Toprak: Batman’da kültürel sanatsal faaliyetleri desteklemek için İl Genel Meclisi tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Akbaş:Batman’da kültürel ve sanatsal faaliyetleri teşvik etmek, mevcut müzelerimizi zenginleştirmek ve müze sayımızı artırmak İl Genel Meclisi olarak önceliklerimiz arasındadır. Tarihi Hasankeyf’in tanıtımına ve turizm faaliyetlerine katılımını artırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılacak gezi programlarına sürekli katkı sağlayarak şehrimizin kültürel ve turistik potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz.

Toprak: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Akbaş:Batman İl Genel Meclisi 2019 ve 2023 yılları arasında 740 karara imza atmıştır. Bu kararların %98’inin oy birliği ile alınmış olması, meclisin uyumlu bir şekilde çalıştığını ve Batman’ın geleceği için tüm üyelerin ortak bir vizyona sahip olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir.

Bu hizmetlerin yapılabilmesinde sadece meclis üyelerinin değil, başta siyasi iradenin, valimizin, genel sekreterimizin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve il özel idaresi çalışanlarının özverili çalışmaları, destekleri ve cesaretlendirmeleri çok kıymetli olmuştur. Bu başarı, birçok şehre örnek olması açısından dikkate alınmalıdır.

Batman’ımıza hizmet yolunda bize desteklerini esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma, Büyükşehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Batman’ımıza destek veren herkese ve bana bu bilgileri paylaşma imkânı veren sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.