USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

VALİ CANALP'IN OSB MÜCADELESİ VE KARŞI ÇIKANLAR...

16-01-2023

Bir şehrin kalkınması, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi hayatta pozitif yönlü değişikliklerle mümkün olabilir.

Başka bir ifadeyle, şehrin insan gücünü ve öz kaynaklarını kullanarak; toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişmesine katkı sunmak, kalkınmayla birlikte refah seviyesinin yükselmesi demektir.

Batman'da daha fazla yatırım ve daha fazla üretim yapılmasını sağlamak, bu şehrin havasını teneffüs eden bütün insanların refah seviyesini olumlu yönde etkileyecektir. 

Bir şehrin ekonomik refah seviyesinin artmasıyla birlikte, eğitim kalitesinin yükseldiğine, üretici gücün ortak akılla harekete geçtiğine, toplumun ruhunun iyileştiğine şahitlik ederiz.

Ekonomik kalkınmada enerjisini kaybetmiş bir şehirde ise işsizlikle birlikte madde bağımlılığının arttığına, aile ilişkilerinde sorunlar yaşandığına, kötülüğün arttığına ve toplum ruhunun hastalandığına şahit oluruz.

Bunları okuyucularıma anlatmamın sebebi, bir şehrin ekonomik kalkınmayla elde edeceği başarılar ile kalkınmada enerjisini kaybetmiş bir şehirde yaşanması muhtemel olumsuz sonuçları hatırlatmaktır.

8 ay önce Batman Valiliği ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Ekrem Canalp, 10 Ocak'ta gazetecilerle bir araya gelerek bu şehirde yapmak istediği projeleri ve hayallerini anlattı. 

Hayallerinin arasında üretimin arttığı, sermayenin aktığı, işsizliğin azaldığı, refah seviyesinin yükseldiği ve üretici gücün birleştiği bir marka şehir oluşturabilme arzusu yatıyordu.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu hayalleri gerçeğe dönüştürebilmek ancak yeni Organize Sanayi Bölgelerini faaliyete geçirmekle mümkün olabilir.

Zira Bursa, Kayseri, Sivas ve Gaziantep gibi şehirler, faaliyete geçirilen organize sanayi siteleri sayesinde yerel ve bölgesel olarak kalkınmış, düzenli sanayileşmeye geçilmesiyle birlikte ülkenin ekonomik yapısı içerisinde etkinlikleri artmıştır.

Bunu çok iyi bilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kalkınmanın enerjisine odaklanarak, bundan bir süre önce Batman çayı kıyılarına Organize Sanayi Bölgesi (OSB) inşa etmek istediklerini duyurdu. 

Vali Canalp’ın Batman çayı kıyısında yapılması düşünülen OSB projesini kamuoyuna duyurmasıyla birlikte bazı kesimler, yeraltı içme suyu kaynaklarını kirleteceği, Batman'ın yeşil alanlarına zarar vereceği ve büyük bir çevre tahribatı yaratacağı kaygısını ortaya koyarak, ilan edilen projeye karşı çıktı. 

Uyuşmazlığın olduğu projelerde başvurulması gereken en etkin yöntem hiç şüphesiz alternatif çözüm önerileri sunmaktır. 

Örneğin; Batman çayı kıyılarına tekstil OSB kurulması durumunda, su kaynaklarının kirletilmesinin önüne geçmek, yeşil alanların korunmasını sağlamak ve olası çevre tahribatının önüne geçilmesi için mutlaka kimyasal ve fiziksel arıtma tesisi kurulmasını talep etmek ve bu sürecin devamını sağlamak, daha doğru bir yaklaşım olurdu. 

Veya tekstil OSB yerine, Batman’da üretim yapan sanayicilerin veya hal esnafının rekabet gücünü arttıracak ve bölgenin en büyük lojistik merkezi kurulmasını sağlayacak yeni bir projeyi önermek, daha doğru bir yaklaşım olurdu. 

Bu şehrin insanlarının geleceğe güvenle bakmasını sağlamak için düzenli sanayi ve ticaret alanları oluşturmaya gayret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’ın, insanların yüzünün gülmesi için ortaya koyduğu gayreti desteklemek, farklı projeler önermek veya projeleri zenginleştirmek, bu şehrin cazibesinin arttırılması için çok kıymetli olurdu. 

Elbette ki kalkınma nedeniyle oluşması muhtemel çevresel zararları gidermek için Batman çayı projesi uygulama safhasından önce tüm taraflar bir araya gelmeli ve karşılaşılması muhtemel sorunların önüne geçilmelidir.

Ancak Batman Çayı Kenarına yapılacak bir projenin toplumda tartışılmasına izin vermeden bu projeye yekten bir anlayışla karşı çıkmanın şehrimiz için bir iyilik olarak sunulmasına hiç kimse ikna edilemez.

Batman’ın sesi ve gücü olduğunu iddia edenler, bu şehrin ekonomik enerjisini daha canlı hale getirebilmek için yatırımları teşvik etmeli, yatırımcıları cesaretlendirmeli, mevcut koşulları insanlarımızın lehine dönüştürmeyi başarabilmelidir.

Toplumu ekonomik ve sosyal yönden sömürmek isteyenlere, bu şehrin büyümesini engelleyenlere, yatırım ve üretim lokomotifinin hızını kesenlere karşı sivil toplum kuruluşlarının, bu şehrin paydaşlarının ve kanaat önderlerinin sesini yükseltmesi bazı çevreleri rahatsız etse bile, bu şehri kazanan bir şehre dönüştürecektir. 

Batman çayı kıyılarına kurulması düşünülen çevreye saygılı, yeraltı suyunu ve yeşilliği koruyan bir projeye engel olmak, üretime, gelişmeye, istihdama, kalkınmaya ve çözüme engel olmak demektir.  

Batman çayı kıyılarına kurulması düşünülen çevreye saygılı, yeraltı suyunu ve yeşilliği koruyan bir projeye destek vermek, yeni çözüm örnekleriyle zenginleştirmek, yatırımcıları teşvik etmek, ortak düşünceyi harekete geçirmek, bu şehrin insanlarına ümit vermek ve bu şehri bir cazibe merkezi haline dönüştürmek demektir. 

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, bu şehirde sanayicilerin rekabet gücünü arttıracak yeni modeller geliştirmeye çalışıyor. Batman’ın bölge’ de üretim ve ulaşım koridoru merkezi olabilmesi için büyük emek sarf ediyor.  

Vali Canalp’ın ortaya koyduğu projelerden en yüksek seviyeden fayda sağlayabilmek için onun hayallerini desteklemek, geliştirilmesine ve gerçeğe dönüşmesine yardım etmek, birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyabilmek ve sonuç olarak ortak faydanın etrafında bir araya gelebilmek, Batman’ın geleceği için en büyük iyiliktir. 

Gençlerimizin aile kurabilmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi, yüzlerinin gülmesi ve olumsuz çevrelere biat etmesinin engellenmesi için, bu şehrin projeye, üretime, istihdama ve kalkınmaya ihtiyacı vardır.

 Gençlerimizin ümidini diri tutmak ve olası üzücü tablolara karşı korumak için Batman’a yatırımcı davet eden, doğru projeler üretmek için gayret gösteren, bu şehri kendi kaynağı ve insan gücüyle kalkındırmak isteyen Vali Ekrem Canalp’in hayallerini, fikirlerini, bilgisini ve donanımını insanların elinden almak, bu şehre yapılacak en büyük kötülüktür. 

İnsanların işsiz ve çaresiz olduğu hissini ortadan kaldırabilmek için bu şehrin yatırıma, yatırımcıya ve üreten fabrikalara ihtiyacı vardır. 

Vali Canalp tarafından ortaya konulan projeleri sahiplenmek, projelere karşı olanları dinlemek, varsa eksikliklerini gidermek, ortak akla dayanan katılımcı uzlaşmayı sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için kent konseyinin ekonomik koşulları, işsizliği, çaresizliği gözeterek acilen toplanması ve bu projeleri ilerletmesi gerekiyor. 

Umarım, Vali Ekrem Canalp'in Batman için hayallerini, fikirlerini, projelerini ve fırsatlarını elimizden kaçırmayız. 

Kalın sağlıcakla…

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?