USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

BİR AYET, ALTI DERS  

11-04-2023

Bize ‘Hayat rehberi’ olarak gönderilen Kur’an’ı Kerimde, Allah (cc) peygamberimiz diliyle bize şu dersleri vermektedir:  

 “Ben size, ‘Allah'ın hazineleri benim yanımdadır' demiyorum, gaybı da bilmem. ‘Ben bir meleğim' de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, ‘Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir' diyemem. Onların kalplerinde olanı, Allah daha iyi bilir. Onları kovarsam ben gerçekten zalimlerden olurum.” Hud – 31. Ayet  

1 – “Allah’ın hazineleri benim yanımdadır” demiyorum. 

Mal-mülkle övünmeyin, çünkü Mal, mülk bir üstünlük değildir. Bu din, mal ve çıkar davası değildir. Dünyevi çıkar için gelen, dünyevi çıkar için de gidecektir. İslam doğru yaşam tarzıdır. Ki mal, makam, şehvet, şöhret… Bütün dünyevi esaretlerden kurtulup Hakka sarılmaktır.   

2 – Gaybı da bilmem.  

Allah’tan vahiy ve özel bilgiler alan Allah’ın Resulü gaybı bilmiyorsa, gaybı bilme iddiasında olanların şarlatan ve sahtekâr oldukları bilinmelidir. Kur’an’ı bilen ve Kur’an’a iman eden hiçbir Müslüman, böyle bir iddiada bulunamaz; şeyh ve liderinin gaybı bildiğini söyleyemez. 

3 – “Ben bir Meleğim” de demiyorum.  

Seçilmiş bir Peygamber de olsa, nihayetinde beşerdir. Hiçbir insan kusursuz ve mükemmel değildir. Evet, peygamberin vahiy olan emirlerine mutlak itaat gerekir. Ama dünyevi meselelerde onlar da bizim gibi insan olduklarında yanılabilirler. Peygamberimizin ağaçların aşılanması tavsiyelerinde olduğu gibi.  

Kendimizi hatasız görmemeli ve hiç kimseden mükemmellik beklememeliyiz. Hata arama hastalığıyla, hakkı basit hatalara feda etmemeliyiz. Şahsımız onlarca kusur, günah, eksiklik ve çaresizlik içinde bocalarken, başkalarını birkaç eksiği veya hatası için linç etmemeliyiz.  

4 – Sizin hor gördüklerinize “Allah bir hayır vermeyecektir” diyemem.  

Hakkın ölçüsü siz değilsiniz. Belki de siz yanlış ve hayırsızsınız. Sizin, partinizin, örgütünüzün söylemiyle hiç kimseyi kötülemem. Fakirliğinden, zayıf olmasından, ırk ve dilinden, torpili olmadığından ve partizanlığınızdan dolayı insanları hor gördüğünüz gibi, insanları hor görmem. Yaratılışta eşit olan bütün insanları hak ve hukuk önünde eşit görür ve Adalet içinde kardeşçe bir arada barış içinde yaşamalarını isterim.   

Hayrın ve iyiliğin ölçüsü Allah’ı bilmek ve itaat etmektir. Allah’ım emrine uyarak: Adaletli, Ahlaklı, Dürüst, Merhametli, fedakâr, çalışkan, doğru ve faydalı olmaktır. İnsanları ayrıştırmak ve dışlamak değil, hakka ve kardeşliğe güzel bir üslupla davet etmektir.  

5 – Kalpleri en iyi bilen Allah’tır. Siz niyet okuyamaz ve hüküm veremezsiniz. Siz ancak görünene veya zanna göre davranırsınız. Ama her şeyin iç yüzünü bilen sadece Allah’tır. Dün siz de farklıydınız ve yarın da bugünkünden farklı düşünebilirsiniz. O yüzden sizin gibi düşünmeyenleri kendinize yakıştırmadığınız sıfatlarla suçlamayın.   

6 -  Tabii farklılıklar sebebiyle insanlar arasına ikilik koymamalı; Dininden, düşüncesinden, ırkından, partisinden, fakirliğinden dolayı hiçbir insanı dışlamamalı ve haksızlık yapmamalıyız. Çünkü böyle yapanlar Allah’ın emrine karşı gelerek, kendilerine ve insanlığa zulmetmiş olurlar.    

Bu dersleri alan; bu şuurla yaşayan ve bunu yaşatma gayreti içinde olanlardan olmak dileğiyle…

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?