USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

BATMAN SAĞLIKTA SORUN YAŞIYOR…

10-07-2023

Potansiyeli olan, her geçen gün büyüyen, nüfusu artan ve kabuğuna sığmayan bir şehir haline dönüşen Batman'da son dönemlerde ortaya çıkan en önemli sorun hiç kuşkusuz sağlıktır.

Sağlık'ta yaşanan sorunların farkında olan yöneticilerimizin girişimiyle 2011'de projesi hazırlanan ve 2015 yılında temeli atılan Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çok uzun bir inşaat sürecinden sonra tamamlanarak hizmete alınmıştı.

24 Kasım 2020 tarihinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşerek yeni ek binasıyla 2021 yılı Ocak ayında sağlık hizmeti sunmaya devam etti.

Sağlık sorunlarının giderilmesi için en önemi başlık hiç şüphesiz hastane sayısının arttırılması ve buna bağlı olarak hastalara kaliteli hizmet sunabilmektir.

Zira ülkemizde2020 yılında ortaya çıkan salgın virüsle birlikte hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının ne kadar hayati bir önem taşıdığını hep birlikte yaşayarak öğrendik.

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumlarıdır.

Ancak 3 yıl önce dönüşümü yapılan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bünyesinde ne öğretim, ne eğitim, ne de araştırma yapılıyor.

Yapılmıyor çünkü Sağlık il müdürlüğünün böyle bir derdi yok.

Hastaların mağdur olmasına sebep olan birçok tıbbi cihaz ve hizmet ihalesinin sağlık il müdürlüğü yöneticilerinin İnisiyatif almadığı için iptal edildiği, işlerin yavaşlamasına ve hastaneyi işlemez hale getirdiği gözlenmektedir.

Ayrıca müdürlükteki tüm işleyişin aynı kişi üzerinden yürütülüp diğer başkanların devre dışı bırakılması ise yönetimler arasında oluşan kopukluğu açıkça göstermektedir.

İl sağlık müdürlüğü Batman’a bir iyilik yapmak istiyorsa güncel ekonomik koşullar ağırlaşmadan tıbbi araç, gereç ve hizmet alım ihalelerini ivedilikle bitirmelidir.

Bunlara ilaveten uzmanlık gerektiren tıbbi araç ve gereç alımlarının pratisyen bir hekimin önceliğine bırakılması teknik olarak izah edilemeyeceği gibi modern tıbbın işleyişine aykırılık sunacağı da kabul edilmelidir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, son bir ay içinde hastanenin ihtiyacı olan çamaşır makinalarının 10 bin lira gibi küçük bir oranla iptal edilmesi sonucunda ekonomik koşulların kötüye gittiği bir dönemde aynı cihazlara en az 250 bin lira ek maliyet geldiği bilinmektedir.

Batman Eğitim ve Araştırma hastanesinde isim değişikliğinden öteye gidilemedi diyenleri haklı çıkaran birçok eksiklik ve şikâyet var.

Birçok tıp bölümünün olmadığı veya sadece tabelasının bulunduğu Batman Eğitim ve Araştırma hastanesinde bulunan cihaz eksikliği sebebiyle hastalar çoğu zaman Diyarbakır'a gitmek zorunda kalıyor.

Doktor ve araç-gereç eksiği nedeni ile tam kapasiteyle hizmet veremeyen Batman Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yapan doktorlar ise hastalara olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyor.
İhalesi yapılamadığı için hastane temizliği uzun süredir sadece su ile yapılıyor. Başka bir ifadeyle şifa bulmaya gelen hastalara uzun bir süredir hijyenik bir ortam sunulamıyor.

Hastanenin tıbbi cihaz eksikliği olmasına rağmen bunların tamamlanması için hastane yönetimi tarafından yapılan talepler, sürdürülen çalışmalar ise sürekli il sağlık müdürlüğüne takılıyor.

Bu süreçte öğrendiğimiz bir diğer gerçek ise hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını yönetenlerin ortaya koyduğu yöneticilik tecrübesinin ne kadar kıymetli olduğudur.

 

Sağlık il müdürlüğünün yapılan ihalelerde ki hassasiyeti elbette ki kıymetlidir. Ancak vatandaşın mağdur edilmeden sunulması gereken sağlık hizmetleri yine aynı kıymettedir.

Batman'da sağlık sektörünün başında olanların, yönetici konumunda bulunanların bu şehirle daha fazla dertlenmesi, tıbbi cihaz eksikliklerini gidermesi, sistemin tam kapasite çalışabilmesi için daha fazla gayret etmesi gerekiyor.

Hükümeti temsil eden yerel siyasetçilerin ise özellikle Batman Eğitim ve Araştırma hastanesini isim değişikliğinden öteye taşıyacak yeni kadroları ihdas etmesi, Sağlık il müdürlüğüne Batman’ı tanıyan ve akademik unvanı en az doçent olan bir ismi göreve getirmesi gerekiyor.
İnsanlarımızın mağdur olmaması, şifaya kavuşması, sıkıntı yaşamaması için eksik kalan yatırımların, tıbbi cihazların ve personel eksikliğinin acilen giderilmesi gerekiyor. 

İlimizde yeni hastanelere ihtiyaç duyulduğu bir süreçte Batman Eğitim ve Araştırma hastanesini daha işlevsel bir hale getirmek gerekirken hem komik hem de inandırıcı olmayan gerekçelerle hastanenin işlevini bozacak yöntemlere başvurmak, şifa bulmaya gelen hastalara zulmetmekten başka bir şey değildir.

15 gün boyunca tedavi olmak için Batman Eğitim ve Araştırma hastanesinde yatan çocuğuma refakat ettiğim için vatandaşların mağduriyetine, hizmette birçok eksikliğe ve şifa bulmaya gelen hastaların gözlerinin içindeki hüzne ve çaresizliğe şahit oldum.

Bu vebali kim nasıl taşır bilemem ama yöneticilerinin baskı altında kaldığı hastanenin halkımıza gereği gibi hizmet edemediğine, sağlık sisteminin ilimizde doğru işlemediğine, küçük bir ilçenin devlet hastanesinden farklı olmadığına, acil olarak hastanede yoğun bakıma yatan hastalardan istenen hormon gibi önemli testlerin bile 9 günlük bayram süresince yapılamadığına şahit oldum.

Asansörlerde havalandırmanın çalışmadığına, tuvaletlerde sabun bulunmadığına, hastaların uzman doktorlara sıra bulamadığına, ultrason için en az iki aylık randevu verildiğine, iyi niyetle görevini yerine getiren personelin mutsuz olduğuna ve bir sonuç olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Batmanlılara iyi hizmet veremediğine şahit oldum.

Bu önemli eksikliklerin sebebini kimden sorduysam adres olarak Sağlık il müdürlüğünü gösterdi.

Vatandaşın gördüğünü, mülki amirliğin, siyasilerin ve diğer yöneticilerin görmemesi mümkün değil.

Halkın içinde olan Sayın Valimiz tebdili kıyafet ile hastaneyi ziyaret ettiğinde anlattıklarımıza şahit olacaktır.

Hülasa Batman sahipsiz değil diyenler Batman’ın ne kadar sahipsiz olduğunu görmek istiyorsa, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine bir tur atsın ki, Memleketin sağlıkta ne kadar sahipsiz olduğuna kendi gözleriyle şahit olsun.

Kalın sağlıcakla…

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?