gap başlık

logo

HÜDA PAR “KÜRTÇE İKİNCİ RESMİ DİL OLSUN”

HÜDA PAR “KÜRTÇE İKİNCİ RESMİ DİL OLSUN”

HÜDA PAR Merkez İlçe Başkanı M. Şerif Durmaz;

“KÜRTÇE İKİNCİ RESMİ DİL OLSUN”

Gazetemizin başlattığı ‘31 Mart Yerel Seçim Parti ve Aday Söyleşileri’mizin ilk konukları HÜDA PAR heyeti oldu.

Yazarımız, değerli kardeşim Mustafa Toprak ile biz sorduk, HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanı M. Şerif Durmaz ile yönetim kurulu üyeleri İzzet Ekinci, Cemal Aslan ve Faruk Dursun cevap verdi.

Bu ilk söyleşimizde HÜDA PAR heyetinden son derece önemli ve çarpıcı açıklamalar yapıldı.

Röportajımızda öne çıkan başlıkları siz değerli okurlarımızla paylaşıyor, yorum ve cevapları takdirlerinize sunuyoruz.

GAP: Öncelikle davetimizi kırmayıp, söyleşi teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.

 1. Ş. DURMAZ: Her işimizde olduğu gibi bu programımıza da Allah’ın adıyla başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela, bizlere böyle bir imkân sağladığınız ve düşüncelerimizi kamuoyuna ulaştırdığınız için teşekkür ediyoruz. Yakın ilgi, alaka ve misafirperverliğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz.

GAP: Hem ülke genelinde, hem de Batman ili olarak yerel seçim atmosferine girmiş bulunmaktayız. Bence Batman kamuoyunun en çok merak ettiği soruyla başlayalım.   Başkanım; HÜDA PAR önümüzdeki yerel seçime katılacak mı?

 1. Ş. DURMAZ: Parti olarak, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlere girecekmişiz gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Partimizin yetkili kurullarında yapılan istişare ve değerlendirmelerden sonra kamuoyu bilgilendirilecektir.

GAP: Peki, ittifaklara açık mısınız? Genelde olduğu gibi, yerelde de AK Partiyle bir ittifak olabilir mi?

 1. Ş. DURMAZ: HÜDA PAR olarak ilkesel bir duruşumuz var; ittifaklara kapalı bir parti değiliz. Eğer bir parti bizimle ittifak yapmak için kapımızı çalarsa, bizde kapımızı açar, getirecekleri teklif üzerinde değerlendirmelerimizi yaparız. İlkelerimiz doğrultusunda anlaşabileceğimiz, beraber yürüyebileceğimiz ve politikalarımızı uygulayabileceğimiz siyasi hareketlerle ittifak yapılabilir.

GAP: Başka bir partiyle ittifak kurmanız halinde, buna seçmen kitlenizin bakışı ne olur?

 1. Ş. DURMAZ: Siyasi partiler seçime girmek için vardır ve toplumun mevcut sorunlarını çözmek için geniş bir alanda çalışırlar. Bizlerde çalışmalarımızı bu minvalde sürdürüyoruz. Ölçüsünü İslam’dan aldığımız fikir ve düşüncelerimizin topluma ulaşması adına gayret sarf ediyoruz. Hedefimizde toplumu ıslah etme ve Allah’ı razı etme arzusu vardır. Seçmenlerimiz de, partimizin aldığı kararları bu doğrultuda değerlendirdiğinden dolayı bundan sonrası için de alınacak kararları aynı müspet bakış açısıyla değerlendirecektir.

GAP: Seçmenin zihnindeki HÜDA PAR’ın ‘Hizbullah’ algısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 1. Ş. DURMAZ: HÜDA PAR, bağımsız siyasi bir partidir, yetkili kurulları vardır. Kararlarını, yetkili kurullarda almakta ve bunları alanda uygulamaktadır. Hizbullah Cemaati ise ayrı bir harekettir. Algının değişmesi ya da değişmemesi konusunda kararı halkın kendisi verecektir. Bizim hedefimizde partimizin düşüncesini, bakış açsını topluma ulaştırmak vardır. Bizler bu memleketi karşılıksız seviyoruz. İnsanı merkeze alıyor; hakkı, hukuku, ahlakı, barışı ve dini ölçüler çerçevesinde birlikte yaşama arzusunu benimsiyoruz. Programımızı, İslam’ın ölçülerine göre belirlemişiz. Hizmet anlayışımızı, kadim kültürümüz, dünya ve ahiret kurtuluşumuz olan İslam’dan alıyoruz. İslam’ı ölçü alan, hal ve hareketini, söylem ve eylemlerini buna göre tanzim eden bir parti olarak çalışmalarımızı bu minvalde sürdürüyoruz.

GAP: Batman geneline baktığımızda dini hassasiyetleri yüksek olan ve muhafazakâr bir toplum olmasına rağmen,  seçmen kitlesi neden seçimlerde HÜDA PAR’ı tercih etmiyor ya da HÜDA PAR’ı yeterince tercih etmiyor?

 1. Ş. DURMAZ: Bu sorunuza şöyle cevap vermek istiyorum; Cumhuriyet kurulduğundan sonra, Cumhuriyetin kurucu kadrosu; laik, seküler ve Türk ırkının üstülüğünü esas alan bir politika benimsedi, Türkler dışındaki diğer etnik gurupları yok saydı. Red ve inkâr politikaları, bir halkın politize olmasına sebebiyet verdi ve Kürtleri sol-seküler zihniyetin kucağına attı. Ortaya çıkan sonuçları kimileri kendi düşünceleri doğrultusunda ele aldı. Birileri Türk milliyetçiliği üzerinde siyaset yaparken diğer yandan başka birileri de Kürt milliyetçiliği üzerinden siyasetini dizayn etti.

Neticede ortaya milliyetçiliği, etnisiteyi ön planda tutan yapılar çıkınca Kürt halkı da dini hassasiyetleri fazla olan yapılardan çok Kürt milliyetçiliği üzerinden siyaset yapanları tercih etti. Türk ya da Kürt milliyetçiliği üzerinden siyaset yapmak doğru değildir. Bu anlayışın yanlışlığına toplumumuza anlatıyoruz. İnanıyoruz bu yanlışlığı toplum fark ettiğinde bizleri tercih edecektir.

GAP: ‘Politize olmuş bir toplum’ derken neyi kastediyorsunuz?

 1. Ş. DURMAZ: Bu ülkede Kürt meselesi Cumhuriyet kurulduğundan bu yana vardı aslında. Bu mesele sadece bugünün meselesi değildir. Ancak ne yazık ki devleti yönetenler Kürt meselesi ile PKK sorununu aynı kategoride görmüştür. Oysa Kürt meselesi ayrı PKK sorunu ayrıdır. Hükümetler, bu sorunu aynı kefeye koyup, işi gerçek mecrasından uzaklaştırmışlardır. Dolaysıyla halkın politize olmasında devletin yanlış politikalarının etkisi çoktur.

Biz diyoruz ki; Kürtlerin temsilcisi sadece bir parti değildir, bu yanlışlıktan vazgeçilmelidir. Eğer Kürtlerin hakları için bir çalışma yapılacaksa, bölgede söz sahibi olan bütün yapıların kapısı çalınmalı, söyleyecekleri dinlenilmelidir.

GAP: Kürt meselesini biraz daha açar mısınız?

 1. Ş. DURMAZ: Az önce de ifade ettiğim gibi, Kürt meselesi ile PKK sorunu bir değildir. Hatırlarsınız; çözüm süreci diye bir süreç vardı. Hükümet bu süreci doğru yönetemedi. Yapılan yanlışlar beraberinde birçok sorunu getirdi ve maalesef 6-8 Ekim Katliamı gibi üzücü olayların yaşanmasına zemin hazırladı. Yaşanan olaylardan sonra son birkaç yıldır Kürt meselesi konuşulmamaya başlandı. Oysa mesele nihai olarak henüz çözülmüş değil. Mesele mutlaka adil bir şekilde, hak ve adalet ekseninde yeniden ele alınması lazım.

Kürtler bu ülkenin asli kurucu unsurlarıdır ve bunun devlet tarafından kabul edilmesi lazım. Kürtçe’nin ikinci resmi dil olması ve anadilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Ve bunlar anayasal güvence altına alınmalı. Çünkü eğer anayasal güvence altına alınmazsa andımız meselesi gibi birileri bu meseleleri de tekrardan gündeme getirebilir.

Biz HÜDA PAR olarak birlikten, beraberlikten ve çoğulculuktan yanayız ve bu ülkede Kürtler ile Türkler arasında ayırım olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkede bir Türk hangi hakka sahipse aynı şekilde Kürt’te, Arap’ta, Fars’ta, Çerkez’de aynı hakka sahip olsun istiyoruz. Ayırım gözetilmeksizin vatandaşlarımıza temel insan hakları herhangi bir pazarlık konusu yapılmadan tanınsın istiyoruz. Toplumu etnik milliyetçilik üzerinden kutuplaştırmanın, insanımıza ve toplumumuza herhangi bir katkısının olmadığını vurguluyoruz.

GAP: Sizce Batmanın en önemli sorunları nelerdir?

 1. Ş. DURMAZ: İlimizde işsizlik oranları yüksektir. İş alanları ise çok yetersizdir. Gençlerimizin istihdam edileceği iş alanlarının çoğaltılması gerekir. Gençlerimiz işsiz kaldığında ne yazık ki birileri onları kötü alışkanlıklara yönlendiriyor. İlimizdeki uyuşturucu gerçeği ortadadır. Uyuşturucu sorunu ilimizin en büyük sorunlarındandır. Uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Sorunu, sadece sonuçları üzerinden değil sebepleriyle ele almak gerekiyor. Sebep sonuç ilişkisi zemininde ele alarak bir sonuca varabiliriz. Öncelikle gençlerimiz neden uyuşturucu kullanma ihtiyacı hissediyorlar, nasıl ve neden bağımlı hale geliyorlar, nasıl temin ediyorlar. Bunları ele almamız lazım. Bu konuda devlet, gençlerimizin geleceğini çalan ve hayatlarını karartan uyuşturucu illeti ve kötü alışkanlıklarla mücadeleyi bir politika haline getirmesi gerekiyor.

Birde toplumumuzun ahlaki çöküntü yaşama, değerlerinden uzaklaşma ve değerlerinden dejenere edilme sorunu vardır. Bugün çocuklar artık büyüklerinin sözlerini dinlemez hale gelmişler. Toplumda bu yüzden her gün büyük sorunlar yaşanıyor. Çalışmalarımızın temelinde, toplumu ıslah etme arzusu vardır. Gençlerimizin desteklenerek başta madde bağımlılığından ve ahlaki yıpranmışlıktan kurtarılması gerekiyor. Bu konuda sorumluluk sahibi herkes neslin ihyası ve geleceği adına elini taşın altına koyarak çalışmalarını artırması gerekiyor.

GAP: Diyelim ki seçimlerde aday gösterdiniz ve başarılı çıkarak belediye başkanlığını kazandınız. Nasıl bir yönetim anlayışı çizeceksiniz?

 1. Ş. DURMAZ: HÜDA PAR iktidarında bizler belediyeyi halkın malı bilip, onu yetim malı gibi muhafaza edeceğiz. Partizanlık yapmadan halkımıza hizmet etmeyi önceliklerimiz arasına alacağız. Belediyeler halka hizmet mekânlarıdır. Burada halka hizmet üretilir. Şehrin yaşam kalitesi yükseltilir. Yerleşim yerleri yaşanır hale getirilir. Halkın rahatı ve huzuru için, insanlarımızın ve özellikle çocuklarımızın maddi ve manevi geleceği için belediyelerin her türlü imkânları seferber edilir. Yerel yönetimlerde kesinlikle ideolojiden uzak durulması gerekir. Belediyedeki yönetimlerin kesinlikle tarafgirlikten uzak kalması lazımdır.

İlimize hizmet için tüm yerel yönetimler ve bağlı kuruluşlar, Ticaret ve Sanayi Odaları, Üniversiteler ve STK’larla dayanışma içinde ve elbirliğiyle yeni kentsel ve sosyal projeleri hayata geçireceğiz. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve şehrimizin yaşanabilir bir şehir olması için toplumun her katmanına eşit ve adil hizmet götürmek için kısa, orta ve uzun vadeli makul ve uygulanabilir projelerimizi hayata geçirip hizmetlerimizi sürdüreceğiz.

Hak, hukuk, eşitlik ve adalet anlayışını önceleyerek ve bütün vatandaşlarımıza hizmet ederek farklılığımızı ortaya koyacağız. Her konuda bizler için ölçü şudur; Doğru kimden gelirse gelsin o doğruyu destekleyeceğiz, yanlışı kim yaparsa da onun karşısında duracağız.

GAP: Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy’un çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 1. Ş. DURMAZ: Yıllarca belediyelerde hizmet üretmeyenler siyasi kimliklerini bahane edip, beceriksizliklerini örtbas etmek için yerelde partizanlık yaptılar. Siyasi manevralarla halkın gözünü boyayıp hizmet adına bir şey yapmadılar. Kayyum atamalarından sonra Batman’da hizmet konusunda çalışmalar oldu, hareketlilik yaşandı. Bu çalışmalar devam ediyor. Elbette bunları önemsiyor, değerli buluyor ve emeği geçenleri takdir ediyoruz. Şunun da bilinmesi lazım: Belediyeler vatandaşa hizmet için vardır, belediye çalışmaları vatandaşın en temel hakkıdır. Bu çalışmaların bir lütuf olarak görülmemesi lazım.

Halk tarafından seçilmiş kişilerin yine halkın oylamasıyla değiştirilmesi taraftarıyız. Lakin seçilmişlerin de hukuk dışı davranmaları ve suç işleme hürriyetini kendilerinde görmeleri kabul edilemez. Belediye başkanı olarak seçilmiş siyasetçi, o makama geldikten sonra ideolojisini bir kenara bırakıp bütün vatandaşlara ve bir bütün olarak memlekete hizmet etmeyi temel iş olarak görmesi gerekir.

GAP: Başkanım, güzel bir söyleşi oldu. Önemli ve çarpıcı açıklamalarda bulundunuz.  Son olarak okurlarımıza ve Batman kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj var mı?

 1. Ş. DURMAZ: Mansur bey, Mustafa bey; bu güzel sohbet ve söyleşi programınızda bizlere görüşlerimizi açıklama imkânı verdiğiniz ve kamuoyuyla paylaştığınız için, şahsınız aracılığıyla tüm GAP Gazetesi çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyor, Batmanımızın değerli halkına da en kalbi duygularımla sevgi ve selamlarımı iletiyorum.

Share
3267 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ