gap başlık
izgi-otel-yeniii-2

logo

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) – 4

Hz Muhammed’in Örnek Ahlakı

Sevgili Peygamber Efendimiz üstün kişiliği, güvenilirliği, insana değer vermesi, hakkı gözetmesi, sabırlı ve hoşgörülü oluşu ile en güzel örnektir

Hz Muhammed’in en önemli özelliği, başkalarına önerdiği öğütleri ve ahlak kurallarını önce kendi yaşamında uygulamasıdır.  O, kendini başkalarından üstün görmemiş, Kur-an’ın öğütlerini ve yasaklarını yaşamının her anında uygulamıştır

Peygamberimiz bütün kemâl ve güzellikleri kendisinde toplamış, örnek bir şahsiyettir O’nun mükemmel ahlâkını ciltler dolusu kitaplarla bile anlatmak mümkün değildir

Peygamberimizin ahlâkı Kur-an ahlâkı idi Kur-an’ı Kerim’de Yüce Allah’ımız O’nun ahlâkını överek, şöyle buyurmuştur: “Yâ Muhammed! Şüphesiz sen yüce bir ahlâk üzeresin” (1)

Peygamberimizin ahlâk ve yaşayışı Hz Aişe annemize sorulduğu zaman “Siz Kur’an okumuyor musunuz? O’nun ahlâkı Kur-an’dan ibâret idi” (2) diye cevap vermiştir

Peygamberimiz (sas) Cenâb-ı Hakk’a şöyle niyaz ediyordu: “Allah’ım! Beni ahlâkın en güzeline yönelt, kötü ahlâktan uzaklaştır” (3)

Peygamberimiz, aile fertleri ile iyi geçinir, ev işlerinde yol gösterir ve onlara yardım ederdi Bu konuda şöyle buyururdu: “En hayırlınız, ahlâkı güzel olanınız ve aile fertlerine en çok faydalı  olanınızdır” (4)

Peygamberimiz fakirlerin evlerine gider, onların hatırlarını sorar, onlarla beraber otururdu.

Arkadaşlarının arasında bulunduğu zamanlarda, dışarıdan gelen kimseler, oturduğu yer itibariyle O’nu ayırd edemezlerdi Bir gün peygamberimizin ziyaretine gelen bir bedevî, Peygamberimizin huzurunda olmanın verdiği heyecanla, korkup titremeye başlamıştı Bunun üzerine peygamberimiz, o kimseyi şöyle teskin etti: “Arkadaş kendine gel! Ben hükümdar değilim

Ben, Kureyş’den kadid lokmasıyla geçinen bir kadının oğluyum” Peygamberimiz kendiişlerini kendisi görürdü Arkadaşlarıyla beraber bir iş yapılacağı zaman, kendisi de onlarla birlikte çalışırdı Bir yolculuk esnasında istirahat edilmiş, yemek hazırlamak için görev bölümü yapılmıştı Peygamber Efendimiz “Öyle ise ben de yakacak temin edeyim” buyurmuştur Arkadaşlarının, istirahat etmesi yönündeki ısrarlarına rağmen, onlara yardım etmiştir.

Peygamberimizin özü sözüne uygundu Hiç kimse ile alay etmez ve kimsenin dedikodusunu yapmazdı Kimseye küsmez, küskünleri barıştırır, suçluları affederdi

Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat gösterir; yetimlere, dul kadınlara ve ihtiyacı olanlara çok acır, onlara elinden gelen yardımı yapardı Kadınların haklarına çok dikkat eder, komşu hukukuna riâyet eder, hayvanların hakları hususunda da büyük titizlik gösterirdi

Tatlı dilli ve güler yüzlüydü Hiç kimseye kötü söz söylemez, kötü davranışta bulunmaz, herkesi dinler, kimsenin sözünü kesmezdi İnsanların gizli hallerini ve kusurlarını araştırmaz, daima haklıyı tutar, kimsenin kabahatini yüzüne vurmazdı

Karşılaştığı kimselere selâm verir, ellerini sıkar, hal ve hatırlarını sorardı Hayâ, edeb, sabır, cesaret ve şecaat örneği idi O, hayatı boyunca daima iyinin, doğrunun ve güzelin yanında olmuş; kötüden, şerden ve çirkin şeylerden son derece kaçınmıştır

Hz Muhammed’in Güzel Ahlakı

1:Peygamberimizin kalbi insan sevgisiyle doludur

2:Peygamberimiz çocukları çok sever onları kucağına alır okşardı

3:Peygamberimiz son derece alçak gönüllü idi Zengin fakir ayırımı yapmazdı

4:Hastaları ziyaret eder, iyileşmeleri içir dua ederdi

5:Bir meclise gittiği zaman boş bulduğu yere otururdu

6:Peygamberimiz ayaklarını başkalarına karşı uzatmazdı

7:Peygamberimiz elbisesini kendi eliyle yamar ve ayakkabısını kendi onarırdı

8:Peygamberimiz başkalarına yük olmazdı

9:Peygamberimiz kadınlara son derece nazik davranır ev işlerinde onlara yardım ederdi

“Sizin en hayırlınız kadınlara karşı iyi davranandır” Hadis

10:Peygamberimiz misafiri çok sever, onlara bizzat kendi hizmet ederdi

11:Peygamberimiz Müslüman olan ve olmayana aynı şekilde davranırdı

12:Peygamberimiz hiç kimseye kötü söz söylememiş, kırıcı bir davranışta bulunmamış ve ömründe kimseyi azarlamamıştır

13:Peygamberimiz güler yüzlü tatlı sözlü idi

14:Peygamberimiz başkaları konuşurken onları dinler, sözlerini kesmezdi

15:Peygamberimiz gördüğü kusurları kimsenin yüzüne vurmazdı

16:Peygamberimizin yaşayışı sade ve temizdi Bedenini daima temiz tutar, elbiselerinin temiz olmasına çok dikkat ederdi

17:Peygamberimiz dişlerini temizlemek için misvak kullanırdı

18:Peygamberimiz doğru sözlü idi Verdiği sözden dönmezdi ve yalancıları hiç sevmezdi

19:Peygamberimiz insanların en cömerti idi Kendisinden bir şey isteyen kişiyi asla boş çevirmezdi

“ben ancak bir dağıtıcıyım, veren Allah’tır” derdi

20:Peygamberimiz kimseden intikam almaz bağışlamayı severdi

21:Peygamberimiz kendisine kötülük edenlere, iyilik ederdi Kendisine yapılan iyilikleri hiç unutmaz, iyilik yapanları her zaman iyilikleri ile anardı

22:Peygamberimiz yaşlılara saygılı davranır, küçüklere sevgi ve şefkat gösterirdi Süt kardeşlerini gördüğü zaman ayağa kalkar, hırkasını yere yayarak onları oturturdu

23:Peygamberimiz tembelliği ve boş oturmayı sevmezdi

24:Peygamberimiz, maddi imkanlara sahip olduğu durumlarda sade bir hayat yaşamış, elinde ne varsa yoksullara vermiştir

Kaynaklar:

1 Kalem Sûresi – ayet: 4

2 Müslim, 1/514 (Hadis No: 746; Yücel, İrfan, Peygamberimizin Hayatı, Sh 264, Diyanet Yayını)

3 Müslim, Sahih, 1/535 (Hadis No: 771) Yücel, İrfan, age Sh 264

4 El- Buharî, 4/166; Müslim, 4/1810 (Hadis No: 2321) Tecrid Terc 9/318 (Hadis No: 1456)

 

Share
878 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ