gap başlık
izgi-otel-yeniii-2

logo

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) -3

  Medine Dönemi

Resulullah’ın 622 tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etmesiyle Mekke dönemi bitmiş ve İslami tebliğ açısından yepyeni bir dönem başlamıştır. Hicret İslam ve dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir.Hz Ömer hicreti İslami takvimin başlangıcı olarak kabul etmiştir.

Resülullah Medine’ye yerleşince ilk iş olarak bütün Müslümanları bir araya toplayarak. Birlik ve beraberliği sağlayacak Mescidi Nebevi’nin İnşaatına başladı.

Mescidi Nebevi Şu amaçlarla alakalı kullanılıyordu.

1-Günlük İbadet yeriydi

2- İlmi çalışmaların merkeziydi.

3-Askeri kararların alındığı yerdi.

4-Yabancı elçiler burada kabul edilirdi.

5- Önemli konularda Müslümanların istişare merkeziydi.

Mescidi Nebevinin hemen bitişiğinde Resulullah’ın (s.a.v) oturacağı odalar ile Suffa denilen, kimsesiz ve bekar olup, kendilerini ilmi çalışmalara veren Müslümanların kaldığı hurma dallarıyla örtülmüş bir gölgelik yapılmıştır.

Ensar ile Mühacir arasında kardeşlik ilan edilmiştir, buna Mu’ahaat kardeşleştirme denir. Mekke’de bütün ekonomik varlıklarını bırakıp Medine’ye gelen Muhacirlere maddi ve manevi destek sağlanılmış, Medineli Müslümanların ilmi konularda Muhacir kardeşlerinden istifade ederek  hızlı bir şekilde gelişmesi temin edilmiştir.

Medine’nin güvenliğinin sağlanılmasına büyük önem verilmiş bu amaçla Medine’nin etrafında yaşayan müşrik ve Yahudilerle çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır. Ancak ileride Yahudiler bu anlaşmayı bozmuşlardır.

Rasulullah Medine’de nispeten kontrolü eline geçirdikten sonra Mekke müşriklerini ticari ve ekonomik olarak yıpratmak için çevreye çeşitli Seriyeler göndermiş ve kendisi de bazı gazvelere katılmıştır.

Resulullah’ın (s.a.v yaptığı bu seriyye ve gazveler neticesinde İslam devleti Medine’de iyice yerleşmiş  ve kendisini çevrede yaşamakta olan herkese kabul ettirmiştir. İlk dönem seriyye ler ve gazveler savunmaya yönelikti. Bu dönemdeki en önemli savunma savaşı hendek savaşıydı. Hendek savaşından sonra Müslümanlar hücuma geçmiş ve kısa bir süre içerinde İslam bütün Arabistan’a hakim olmuştu.

*Resulullah(sav) Kuba Mescidini yaptırdı.

*Ranuna Mescidinde İlk Cuma Namazı kılındı.

*Resulullah(sav) Ebu Eyüp El Ensari’nin evinde 7 ay misafir kaldı.

*Resulullah(sav) Hz Aişe ile evlendi (622)

*Mescidi Nebevi ve Hane-i saadet 7 ayda inşa edildi.

*Mescidi Nebi’nin önünde fakir ilim talebelerini barındırmak için Suffa yapıldı.

*Muhacirlere Ensar arasında kardeşlik kuruldu.

*Allah-u Teala Hac suresinde Cihad için (savaşma izni) verdi.

*İlk nüfus sayımı yapıldı.

*Medine İslam devleti kuruldu ve başına Hz. Peygamber(sav) geçti.

*Müslümanlar ile Yahudiler arasında vatandaşlık anlaşması imzalandı.

*Abdullah b. Zeyd’in gördüğü rüya üzerine Ezan meşru kıldı ve ilk ezanı Bilal-i Habeş-i okudu(623)

*Hz. Osman Resulullah’ın (sav) kızı Ümmü Gülsüm ile evlendi.

*Allah-u Teala Kıbleyi Mescidi Aksa’dan Kabe-i Muazzama ‘ya çevirdi.

*Büyük Bedir savaşı yapıldı . Müşriklerin başı Ebu Cehil bu savaşta öldürüldü.

*Allah Resulünün (sav) kızı Rukiye vefat etti.

*Oruç ve zekat farz kılındı.

*Fıtır sadakası emredildi.

*Teravih namazı kılınmaya başlandı.

*İlk ramazan bayramı kutlanıldı ve ilk bayram namazı kılındı.

*Bir Müslüman kadının örtüsüne el uzattıkları için Beni Kaynuka Yahudilerine savaş açıldı ve Medine’den çıkarıldılar.

*İlk kurban bayramı yapıldı.

*Hz. Ali ile Hz Fatıma evlendi.

*Uhud savaşı yapıldı, Hz. Hamza bu savaşta şehit edildi.

*Beni Nadr Yahudileri, Resulullah’a (sav) suikast planlamaları üzerine , kuşatılıp Medine’den sürgün edildi.

*Hz. Peygamber(sav) Zeynep Binti Huzeyme annemiz ile evlendi.

*Hz.Peygamber(sav) Hz.Hafsa annemiz ile evlendi.

*Reci vakası ve Biri Maune’de toplam 80 Müslüman şehit edildi.

*Resulullah’ın torunu Hz.Hasan doğdu.

*İçki haram kılındı.

*Zatürrika gazvesinde ilk defa korku namazı kılındı.

*Bedrül mev’id gazvesi yapıldı.

*Medine’de ay tutulması meydana geldi ve Hz Peygamber(sav) Husuf namazını kıldırdı.

*Hz. Hüseyin doğdu.

*Hz. Peygamber(sav) Ümmü Seleme annemiz ile evlendi.

*Resulullah’ın ”annem” dediği Ebu Talib’in hanımı ve Hz.Ali’nin annesi olan Fatıma Biti Esed vefat etti.

Beni Mustalık gazvesi yapıldı. Bu gazvede münafıklar ifk hadisesinde Hz.Aişe annemize iftarda bulundular. Ancak Allah Hz. Aişeyi temize çıkardı.

*Hz.Peygamber(sav) Cüveyriye Binti Haris annemiz ile evlendi.

Share
872 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ