gap başlık
izgi-otel-yeniii-2

logo

21 Haziran 2017

Kurân-ı Kerîm Kıyâmet Gününde Şefâat Eder

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Kur’ân-ı Kerîm’i okuyunuz! Zira o, kıyâmet gününde kendisini okuyanlara şefâatçi olarak gelecektir.” (S. Müslim)

“Oruç ve Kur’ân-ı Kerîm kıyâmet gününde kula şefâat ederler. Oruç der ki: ‘Yâ Rabbi, ben onu gündüz yemekten, içmekten ve nefsinin arzularından alıkoydum, beni bu kuluna şefâatçi kıl.’

Kur’ân-ı Kerîm der ki:

‘Yâ Rabbi, ben bu kulunu gece uykusundan alıkoydum, beni ona şefâatçi kıl…” (Müsned-i Ahmed)

İmam Suyûtî der ki: “Kur’ân-ı Kerîm’i, Ramazân-ı Şerîf’te okumak diğer zamanlarda okumaktan daha faziletlidir.

Zira bu ayda yapılan namaz, zikir, sadaka vesâir bütün nâfileibâdetler diğer aylarda yapılan bir farza denktir.

Bu ayda edâ edilen bir farz, diğer aylarda edâ edilen yetmiş farz gibidir.”

Kur’an Öğrenmenin, Öğretmenin ve Okumanın Önemi

Rabb’imizin yüce kelamı Kuran-ı Kerimin okumasını öğrenmek her müminin en zevkli ve en tatlı bir meşgalesidir.

Kuranı öğrenip okuyanların nasıl bir kãr elde ettiklerini Kuran şöyle haber veriyor. “Allah’ın Kitabını öğrenip okumaya devam edenler, namazı dosdoğru kılanlar, Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık bağışta bulunanlar katiyen zarar etmeyecek bir kazanç umarlar; çünkü Allah onların mükâfatını eksiksiz verir,”

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Ashabına Kuran’ı hem bizzat öğretir hem de öğrenmeleri ve okumaları için teşvikte bulunurlardı.

“Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir” mealindeki hadis-i şerif, bu mübarek işle meşgul olmanın büyük ehemmiyet taşıdığını gösterir.

Kur’ân’ın faziletleri hakkında: Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki:”Muhakkak ki ileride karanlık gece parçaları gibi fitneler olacak.

  • Ey Allah’ın Resulü ondan kurtuluş nasıl olur? denildi.
  • O buyurdu ki:

Yüce Allah’ın kitabı,

Onda sizden öncekilerin haberleri, sizden sonrakilerin haberleri ve sizinle ilgili hükümler vardır.

O bir eğlence vasıtası değildir.

Hak ile batılı ayıran ilâhî bir kelamdır.

Onu kibirlenerek terk edenin Allah belini kırar.

Kim doğru yolu ondan başkasında ararsa Allah onu sapıklığa düşürür.

O Allah’ın sağlam ipidir.

Ve apaçık nurudur.

Hikmet dolu Kur’ân’dır.

Doğru yoldur.

Nefsanî arzuların sapıtmamasına, görüşlerin dağılmamasına yegâne sebep odur.

Âlimler ona doymaz,

Allah’tan korkarak günah işlemekten çekinenler, ondan usanmazlar.

Onun ilmini bilen ileri gider, onunla amel eden sevab kazanır.

Onunla hükmeden adalet eder.

Ona sımsıkı sarılan doğru yolu bulur.”

Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki:

“Bu Kur’ân’ı tilavet ediniz (okuyunuz) çünkü yüce Allah size her harfi için on sevabmükafat olarak verecek, fakat şunu bilin ki ben size ELİF LAM MİM bir harftir demem. Lakin elif bir harftir, lâm bir harftir ve mim bir harftir.”

Yine Hz. Peygamber’den rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur:”Allah katında Kur’ân’dan daha üstün hiç bir şefaatçi yoktur, ne peygamber ne de melek.”

Yüce Allah kalplerimizi daima Kur’ân nuru ile aydınlatsın. (Âmin)

Share
4144 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ