logo

28 Haziran 2016

Hayat Rehberimiz Kur-an’dan Dersler – 18

El Bakara 212 – Dünya hayatı, kâfirlere süslü-güzel görünürde İman edenlerle alay ederler. Hâlbuki takva sahipleri kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

213 – Bütün insanlık (başlangıçta) tek bir ümmet-topluluk idi.(sonradan yoldan çıkıp parçalandı!) Allah, rahmetinin müjdecisi ve azabının habercisi olarak Peygamberler gönderdi. İnsanların ihtilafa düştükleri hususlarda insanlar arasında hükmetmek için, o Peygamberlerle birlikte Hak kitaplar gönderdi.  Ancak bunca hakikat belgelerine rağmen Ehli Kitap, aralarındaki ihtiras ve kıskançlıktan dolayı ihtilaf ettiler. Bunun üzerine Allah kendi iradesiyle iman edenleri, hakkında ihtilafa düştükleri hakikate doğru yöneltti. Allah, dileyen kimsenin doğru yola yönelmesini işte böyle diler.

214 – Yoksa siz, sizden evvel geçenlerin mesel olmuş halleri başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı gelip çattı, öyle sarsıldılar ki, Peygamber ve beraberlerinde iman edenler, “ Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?” diyorlardı. Dikkat edin! Muhakkak Allah’ın yardımı yakındır!

Ayetlerden ne anlıyoruz:

Esas sevgiyi, yaradılış istikametini kaybedenler; mal, güç ve makamlarla övünmeye başlarlar. Esası kaybettikleri için bütün hayatı maddi âlemden ibaret sanırlar ve bütün hırs ve çabaları dünyevi menfaatleri elde etmeye yöneliktir. İnancı, ahlakı, insanlığı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı önceleyen Müslümanları aklı ermez, enayi olarak değerlendirirler. Onlar malı elde etmek için babalarını bile kandıracak kadar bencilleşirken; Müslümanın meşru yollarla kazandığı kendi malından feragat etmesi; zekât ve sadakalarla malını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasını, zahiren söylemeseler bile tuhaf karşılarlar.

Allah bütün insanları İslam fıtratı (erdemli ve donanımlı) üzere yaratmıştır. Ancak bazı insanlar hırs ve tutkularının esiri olarak tercihlerini farklı şekillerde kullanmışlardır. Allah’a itaat etmesi gerekirken; nefsin azgın hislerinin, şehvetin, şöhretin, bencilliğin, batıl ideolojilerin, kendisi gibi kulların kölesi olmuştur. Allah’a itaat, faziletler üzerinde insanları bir araya toplarken; nefis ve batıl ideolojilerin peşinden koşanlar parçalara ayrılmış ve dağılmışlardır. İnsana merhamet eden Allah, insanları uyarmak ve doğru bir yaşam üzerinde toplamak için Kitap ve Peygamberler göndermiştir. Ancak nefsinin kulu olanlar gönderilen açık delillere rağmen aralarındaki haset ve ihtirastan dolayı ihtilafa devam etmişlerdir. Bazılarının sandığı gibi bu ihtilaf sadece Yahudi ve Hıristiyanları kapsamıyor; Her gün okuduğumuz ve hayatımıza rehber edinmemiz gereken Kur’an üzerinde de ihtilafa düşüp çekişenler aynı akıbete uğrayacaklardır.

Cennet öyle ucuz değil! Öyle “ben de Müslümanım, benim ninem de namaz kılıyordu” beleşçiliğiyle hiç kimse cennete gireceğini sanmasın. Allah’ın Hak ismi ve Adalet sıfatları öyle ucuz torpilleri kabul etmez. Binlerce Peygamber Allah’ın dinine davet uğrunda şehit edilecek; peygamberlerin hayatı zorluklar içinde ve mücadeleyle geçecek; siz hiçbir emek sarf etmeden, bedel ödemeden Cennette gireceksiniz! İslam ve Müslümanlarla bir arada görünmekten kaçacaksınız; Kur’anı hayatınızın dışına iteceksiniz; Parti ve liderlerinizi Allah ve Peygamberinden daha çok sevecek, onların sözünü Kur’anın üstünde tutacaksınız… Ve Allah’tan cenneti isteyeceksiniz! Öyle mi? Peki, Allah, “gidin kime itaat ediyordunuzsa size cenneti o versin” demeyecek mi sanıyorsunuz?

Allah’a inananlar bilsinler ki, Allah’ın yardımı yakındır. Bütün dünya hayatı, Allah katında bir an kadar kısadır ve inanmayanlar için yok oluş olan ölüm, inananlar için dünyadan çok daha geniş olan ve içinde olumsuz hiçbir şeyin olmadığı Cennetlere kavuşmaktır.

 

Share
2457 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ